Profil

Home / Profil

Firma D+K services, s.r.o. je moderná spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu. Orientuje sa na výkup, triedenie, a obchodné činnosti spojené s kovovými a nekovovými odpadmi. Taktiež sa orientuje na  likvidácie technologických celkov a zariadení ako aj na  demontáž technologických zariadení Odborným spôsobom zabezpečuje nakladanie a manipuláciu s odpadmi. Cieľom firmy  naďalej zlepšovať svoje služby

Recyklácia odpadu, sa stáva samozrejmosťou dnešnej doby. Preto sa spoločnosť D+K services , snaží pomôcť životnému prostrediu a to vďaka kvalifikovanému personálu, modernej technike a strojným zariadeniam.

Firma D+K services zabezpečí spracovanie vašich kovových aj nekovových  odpadov ,ich následný odvoz a uskladnenie, čo je posledný stupeň pred zhodnotením. Odpad sa skladuje priamo na našej prevádzke vo Fiľakove alebo sa priamo ,prostredníctvom automobilovej súpravy alebo vagóna, odovzdá   zhodnotiteľovi.

Dôraz kladie na spokojnosť zákazníka a dodržiavanie platnej legislatívy. Pri vstupnom i výstupnom procese dbá na požiadavky obchodných partnerov v zmysle dohodnutých obchodných podmienok. Medzi našich obchodných partnerov patria firmy z oblasti kovospracovania ale aj občania.